Önemli Tarihler

12 Aralık - 18 Aralık 2017 

Başvuru

 
 
 
3 Ocak - 4 Ocak 2018 
 
Sınav
 

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Yükseklisans Programı bilim sınavları

Yazılı Sınav : 3 Ocak  2017 saat: 10.00

Mülakat       : 4 Ocak 2017 saat: 13:00

 
 
24 Ocak - 25 Ocak 2018